شیراز چت
شیراز چت

فــــــــاز سنگـــــــــین

پنجشنبه 26 مرداد 1396
12:59
شیراز

♚← بـــہ مــטּ نپـــر

لـــب پــر میشــــے

لــب تــر ڪنـــــم

پــر پــر میشـــے♚

⊂⇝✘ @Fazesangin✘⇜⊃

[ بازدید : 544 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

فــــــــاز سنگـــــــــین

پنجشنبه 26 مرداد 1396
12:58
شیراز[ بازدید : 552 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

فــــــــاز سنگـــــــــین

پنجشنبه 26 مرداد 1396
12:58
شیراز

به سلامتی......
✘اونـــــے✘☜ که با اینــــــــــکه میـــــدونه
⇙ناراحــــــــــت⇘ میـــــشے ∗ولے راستشــــــــــو میــــــــــگه،⇡ ســــــــــگش⇣ شــــــــــرف داره به اونے که مثـــــل ســــــگ دروغ میــــــگه[ بازدید : 547 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

فــــــــاز سنگـــــــــین

پنجشنبه 26 مرداد 1396
12:58
شیراز

مـِْـْْـْْـْْـْْـْْردونگـِْـْْـْْـْْـْْـْْی نـِْـْْـْْـْْـْْـْْایاب شـِْـْْـْْـْْـْْـْْد


رفیق چینـِْـْْـْْـْْـْْـْْی شـِْـْْـْْـْْـْْـْْد


عشق المثنـِْـْْـْْـْْـْْـْْی شـِْـْْـْْـْْـْْـْْد


آدم قیمـِْـْْـْْـْْـْْـْْت دار شـِْـْْـْْـْْـْْـْْد


نامـِْـْْـْْـْْـْْـْْردی لـِْـْْـْْـْْـْْـْْوکس شـِْـْْـْْـْْـْْـْْد
[ بازدید : 246 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

فــــــــاز سنگـــــــــین

پنجشنبه 26 مرداد 1396
12:57
شیراز

امروز...!!!

فهمیدم...!!!

چقدر تنــــــــــــهام ...!!!

چقدر غریبـــــــــــــم ...!!!

فهمیدم...!!!

تو اوج باور مهــــــــــــــم بودن...!!!

چقد بی ارزشــــــــــــــم ...!!!

چقدر ســــــــــــــــــــــادمو کسی ارزش سادگیو مهربانیمو نمیدونه...!!!

واقعـــــــــــــــــا چطوری باید زندگی کنم تو این دنیای نامردی...!!!

که هرکی فقط به فکرخودشه...!!!

نمیدونم...!!!

باید خــــــــــــــــوب باشم یا بـــــــــد...!!!

سالم زندگی کنم یا در لجـــــــــــــــــن زار دست و پا بزنم...!!!

چــــــــــقدر در برابر بی مهریا سکـــــــــــــــوت کنم...!!!چقدر احتــــــــــرام و حرمت نگه دارم...!!! لبخنـــــــــــــــد و مهربانیمو تا کجا ادامه بدم...!!!!

چرا همه خوبیهامو پـــــــــــــــــــــــــــــــای حـــــــــــماقتـــــــــــت وضعفم میزارن...!!!

خدااااااااااااایااااااااااااا...!!!

خستـــــــــــــــــــــــــه ام...!!!

از...دنــــــــــــــیات...از آدمـــــــــات...!!! .💔😔
[ بازدید : 212 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
چت لوکس , لوکس چت , چت , چت روم لوکس , چت روم , چت لوکس اصلی , لوکس , لوکس چت اصلی , لوکس گپ , لوکس چت قدیمی , چت لوکس , چت , لوکس چت , چت روم , چتروم , چت روم لوکس , لوکس چت اصلی , لوکس اصلی , لوکس , لوکس چت قدیمی , چت لوکس بزرگ , چت لوکس شلوغ , چت لوکس قدیمی
x
با سلام آدرس چت روم عوض شده است برای ورود اینجا کلیک کنید !

اول چت

با تشکر مدیریت چت روم