شیراز چت
شیراز چت

فــــــــاز سنگـــــــــین

پنجشنبه 26 مرداد 1396
12:58
شیراز

مـِْـْْـْْـْْـْْـْْردونگـِْـْْـْْـْْـْْـْْی نـِْـْْـْْـْْـْْـْْایاب شـِْـْْـْْـْْـْْـْْد


رفیق چینـِْـْْـْْـْْـْْـْْی شـِْـْْـْْـْْـْْـْْد


عشق المثنـِْـْْـْْـْْـْْـْْی شـِْـْْـْْـْْـْْـْْد


آدم قیمـِْـْْـْْـْْـْْـْْت دار شـِْـْْـْْـْْـْْـْْد


نامـِْـْْـْْـْْـْْـْْردی لـِْـْْـْْـْْـْْـْْوکس شـِْـْْـْْـْْـْْـْْد
[ بازدید : 246 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
چت لوکس , لوکس چت , چت , چت روم لوکس , چت روم , چت لوکس اصلی , لوکس , لوکس چت اصلی , لوکس گپ , لوکس چت قدیمی , چت لوکس , چت , لوکس چت , چت روم , چتروم , چت روم لوکس , لوکس چت اصلی , لوکس اصلی , لوکس , لوکس چت قدیمی , چت لوکس بزرگ , چت لوکس شلوغ , چت لوکس قدیمی
x
با سلام آدرس چت روم عوض شده است برای ورود اینجا کلیک کنید !

اول چت

با تشکر مدیریت چت روم